WyberZeefdruk bestaat in zijn huidige vorm ongeveer vijftien jaar. Op dezelfde locatie, in het hart van de Jordaan, is de zeefdrukkerij zoín dertig jaar geleden opgericht en heeft sindsdien gewerkt met opdrachtgevers uit voornamelijk de culturele- en kunstwereld. Nog steeds zijn het musea, ontwerpers en kunstenaars met wie we samen grote en kleine projecten realiseren.

Wyber Screenprint has been fifteen years in its present form. The Printshop has been around for about thirty years in the same location in the heart of Amsterdam, the Jordaan, and, in that period has always worked, more or less, with clients from the cultural/artistic sector. We work with museums, designers and artists with whom we realize diverse projects.

Elandsstraat 147
1016 RZ Amsterdam
t. 020 623 52 64
f. 020 620 21 61
e. info@wyberzeefdruk.nl

In de jaren zeventig begon Rolf Henderson de zeefdrukkerij in de Elandsstraat, waar indertijd al vele ontwerpers en kunstenaars hun werk lieten zeefdrukken. Na een jarenlange samenwerking met Paul Wyber heeft Henderson in 1995 de zeefdrukkerij aan hem overgedaan. Wyber heeft de zaak gestroomlijnd, aangepast aan de eisen van deze tijd en voortgezet met nog meer aandacht voor de specialisaties waaraan het bedrijf zijn naam te danken heeft.

De integratie van de moderne digitale technieken met het zeefdrukproces geeft kunstenaars en ontwerpers nog meer mogelijkheden hun ideeŽn te realiseren en tot perfecte eindresultaten te komen.

Originally founded by Rolf Henderson in the seventies, the Print shop was successfully run until 1995, when it was acquired by its present owner, Paul Wyber, who had worked with the former owner prior to the takeover. The firm then underwent the necessary streamlining, moving forward with the definite accent on maintaining the specialisms on which the Printshop had built its name.

WyberZeefdruk werkt met moderne en flexibel in te zetten apparatuur. Er kunnen formaten tot 250 x 125 cm gedrukt worden met een maximale dikte van 6 centimeter. Naast twee driekwart-automatische Svecia's met een maximaal format van 140 x 100 cm, UV en coventionele droging, zijn er een aantal handtafels voor verschillende formatten en proeffaciliteiten.

Er is een afdeling met fotografische apparatuur voor het maken van litho's (films) en met een groot formaat printer (110 cm breed) kunnen full colour afbeeldingen, zwart/wit foto's, duotoons etc. op verscheidene media digitaal worden geprint. Ook zijn we hiermee instaat zelf zeefdrukfilms - zowel kleurseperaties als monokleuren - te printen waarmee we de uitvoering van de wensen van onze opdrachtgevers zelf in de hand houden.

De zeefdrukkerij is voorzien van alle moderne middelen om op elke ondergrond te printen of zeefdrukken; naast papier en karton werken we veel met glas, staal, aluminium, plastic, laminaten, doek, hardboard, tyvek, hout, koper (met etsinkten)en een breed scala aan filmsoorten.

The machinery is modern and flexible. Print sizes up to 250 x 125 cm, in varying thicknesses, are possible. Apart from 2, three-quarter automatic, Svecia presses with a maximum print size of 140 x 100 cm, with U.V. and conventional drying systems, there are a number of manual printing tables in diverse sizes as well as proofing facilities.

There is an in-house photographic department producing line/halftone films as well as a 'state of the art' large scale digital printer for full colour proofing/printing, black and white photographs, duotones etc. onto many different media. Lithography and films for screen printing can also be produced with this facility, mono colours as well as full colour separations. The capacity to print onto almost any surface is clearly present in the Printshop. Not only paper types and cartons form the basis of our printing media but we regularly work with glass, steel, aluminium, plastics, laminates, canvas, hardboard, tyvek, wood, copper (etching inks) and a vast array of sheet materials.

Bij het drukken van affiches en kunstprenten in vlakkleuren of full colour werken we met transparante en dekkende inkten. Drukken en aanbrengen van grafische transfers kan ook buiten de zeefdrukkerij, op locatie, bijvoorbeeld ter plaatse in een museum, op verticaal, horizontaal en hellende oppervlakken.

The printing of posters and art prints in mono colours or full colour working with flat colour and/or opaque and transparent inks. The printing and application of graphic transfers and 'on location' printing of images and texts onto horizontal, vertical and angled surfaces.

Jan Bons, Lex Reitsma, Mevis en van Deursen, Gielijn Escher, Jan Cremer, NS Design: kunst in de treinen, Tessa van de Waals, Jan Worst, Irma Boom, Marijke van de Wijst, Gebroeders Silvestri, Anne Frank Huis, Rietveld Academie, Paul Koeleman, Art Unlimited.

Jan Bons, Lex Reitsma, Mevis and van Deursen, Gielijn Escher, Jan Cremer, NS Design: art in the train, Tessa van de Waals, Jan Worst, Irma Boom, Marijke van de Wijst, Silvestri Brothers, Anne Frank House, Rietveld Academy, Paul Koeleman, Art Unlimited.

Door de jaren heen is er een enorm archief ontstaan van kunst en affiches, dat we uiteraard steeds aanvullen met recente werken.

De affiche-collectie staat open voor 'aficionados', belangstellenden en verzamelaars.

Throughout the years an enormous archive has been built up of posters, prints and artwork. This collection is constantly being added to with recent work.

The collection is open to 'aficionados', interested parties and collectors.

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Studio Ron van Roon

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Stephanie de Vilder

1999 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Stephanie de Vilder

1999 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Experimental Jetset

1997 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

1997 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

1997 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

1997 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

1997 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

1997 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

1995 / 50 x 70 cm
ontworpen door / designed by:
Rob Schröder / Wild Plakken

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Frits van Hartingsveldt

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Frits van Hartingsveldt

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Frits van Hartingsveldt

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Frits van Hartingsveldt

2003 / 42 x 60 cm
ontworpen door / designed by:
Experimental Jetset

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Gielijn Escher

1999 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Gielijn Escher

1998 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Gielijn Escher

Dansgroep Krisztina de Chatel 1998 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Gielijn Escher

Dansgroep Krisztina de Chatel 1997 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Gielijn Escher

1999 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Gielijn Escher

Baal
118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Gielijn Escher

Baal
118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Gielijn Escher

Stedelijk Museum 1998, 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Gielijn Escher

Dansgroep Krisztina de Chatel 1996, 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Gielijn Escher

176 x 118 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

60 x 40 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

2002 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

2005 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
gebroeders Silvestri

1995 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2003 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

1998 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2003 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2004 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

1998 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2002 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2002 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

1996 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

1999 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2001 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

1996 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2003 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

1995 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

1995 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

1998 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

1999 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2003 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2003 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

2003 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Mevis & van Deursen

ontworpen door / designed by:
Lava Ontwerpers

ontworpen door / designed by:
Ron van Roon

1999 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2001 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

1999 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2001 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2004 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2003 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2004 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2004 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2001 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

1998 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2001 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2004 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2003 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2004 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

1998 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

1996 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

2001 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Jan Bons

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Studio Ron van Roon

2000 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Stephanie de Vilder

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Stephanie de Vilder

1999 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Stephanie de Vilder

1999 / 118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Experimental Jetset

1995 / 50 x 70 cm
ontworpen door / designed by:
Rob Schröder / Wild Plakken

118 x 84 cm
ontworpen door / designed by:
Lex Reitsma

120 x 80 cm / 2004

120 x 80 cm / 1995

56 x 65 cm / 2001

120 x 80 cm / 2000

100 x 50 cm / 1998

100 x 60 cm / 2000

80 x 60 cm / 1995

40 x 30 cm / 1996

120 x 80 cm / 2001

120 x 80 cm / 2004

120 x 80 cm / 2004

120 x 60 cm / 2002

120 x 50 cm / 2003

120 x 50 cm / 2003

80 x 60 cm / 1994

70 x 50 cm / 1997

60 x 60 cm / 2003

60 x 60 cm / 2003

100 x 35 cm / 2003

80 x 60 cm / 2003

80 x 80 cm

80 x 60 cm / 1996

60 x 40 cm / 2000

50 x 40 cm / 1996

140 x 100 cm / 2000

140 x 100 cm / 2000

60 x 40 cm / 2000

50 x 35 cm / 1998

140 x 100 cm / 2000

Een heel bijzondere toepassing met zeefdruktechnieken is het voordrukken van koper of messing platen die later geŽtst worden. Het interieur en ingang van de nachtclub Jimmy Woo in Amsterdam is ontworpen door interior designer Mark Van Holden (VS,1954). In samenwerking met de ontwerper hebben wij de deuren, en de wandplaten bedrukt en geŽtst. Het is het resultaat van een proces waarin onder andere de mogelijkheden van zeefdruktechniek gaandeweg het ontwerp hebben bepaald. Het gezeefdrukte behang heeft een rijkdom van kleuren en nuanceringen en is als geheel origineel en indrukwekkend te noemen.

A special use of screen printing is the pre-printing of copper or brass plates with an (anti-) etching ink. This techniek was used in realising the interior and entrance of the Jimmy Woo night-club in Amsterdam. Designed by American designer Mark van Holden, the brass doors and wall etchings were printed and etched. The wallpaper is screenprinted in an array of colours and nuances giving an original and impressive effect.

Het gebruik van gezeefdrukte transfers is te zien in Het Anne Frank Huis. Omdat het behang zichzelf niet leent voor rechtstreeks bedrukking of plakletters is ervoor gekozen teksten aan te brengen met transfers. Voordeel hiervan is dat een exacte kleur kan worden gedrukt als tekstkleur en dat tegelijkertijd met de fijnheid en flexibiliteit van de letters (een inktlaag dik) een samenhangend geheel kan worden bereikt. In het museum zijn ook talloze andere voorbeelden van gezeefdrukte foto's en teksten op bijvoorbeeld glas, aluminium en plastic.

The use of screen printed transfers can be seen in the Anne Frank house. Because the wallpaper was unsuitable for direct printing or cut-vinyl lettering a decision was made to use transfers. The advantages of using transfers is twofold. The colour of the texts can be exactly specified and because of the thinness and flexibility of the letters (only one surface of ink) an impression of an integrated whole can be realised. There are other examples of screen printing in the House in the form of photographs and text printed onto glass, aluminium and plastic.

Nederland is een van de weinige landen in Europa waar kunst te vinden is in het openbaar vervoer. De NS vraagt regelmatig kunstenaars werk te maken voor in de treinen. De prenten worden gezeefdrukt met speciale inkt op geharst papier, gelamineerd in het buitenland, waarna de platen worden verzaagd tot wanden en plafonds. Er hangt werk in de treinen van o.a. Piet Warffemius, Jan Cremer, Anna Ostrowska, Marijke de Goeij, Merina Beekman en Cees Dolk.

The Netherlands is one of the few countries in Europe to use art in their trains. The NS has employed many artists, over the years, to create images to be placed in the train carriages. The artwork is screen printed with special inks onto resin-based paper. The images are then laminated, outside of Holland, onto sheets which are then cut for walls and ceilings. Among some of the artists to have their work in the trains are Piet Warffemius, Jan Cremer, Anna Ostrowska, Marijke de Goeij, Merina Beekman and Cees Dolk.